Prostor za Logo i ostalo
  Start     Dokumenta   Drugi o nama   Vaša priča   Naselja   Kultura   Novosti   Linkovi

SADRŽAJ    Start    

    DCS    

    Poreklo Cincara    

    Istorija Cincara    

    Jezik Cincara    

    Muzika Cincara    

    Poznati Cincari    

    Publikacije    

    Galerija slika    

    Kontakt    


bottom


Dr Marija Prita
Marija Prita

Draga
Draga Ljočić

Jelisaveta
Jelisaveta Načić
DA LI ZNATE?

Da je 1731. godine štampan prvi Liturgijar na cincarskom jeziku - Lithurghierlu armânescu
------------------------------------------------------
Da je nemački naučnik Gustav Vajgand u kuci Cincarina Mihajla Dimonia iz Ohrida nalšao crkvenu knjigu Codex izdatu 1889. godine.
Da je 1750.god. Teodor Anastas Kavalioti, profesor na Moskopojlskoj akademiji izdao Octoih. Danas se isti nalazi se u Episkopiji srpskoj u Sent Andreji, Mađarska.
On je izdao i udžbenik Protopiria - Prota nvitsaturâ - Prvo učenje.
Da je Moskopoljac Konstantin Ukuta 1797. u Becu štampao Naua pedaghoghie ica abetsedar, udžbenik na cincarskom jeziku.
---------------------------------------------------------
Da je 1794 . u Veneciji štampan Lexicon tetraglosson - Dictsionar pi patru limbi - Četvorojezični rečnik: cincarsko - bugarsko - grčko - albanski.
Da je Mihail Boiadži 1813. izdao prvu modernu gramatiku jednog balkanskog naroda, cincarsku naravno, Gramathica Armânâ (godinu dana pre Vukove gramatike srpskog jezika).
Od istog autora je izdat Evanghelju- Jevanđelje 1860., zatim Svetačnik - Shcurta isturia di sâmti.
Da postoji autohtona vrsta pasa poznata u kinologiji pod imenom Cincarski banzov. Nekoliko slika ovog psa može se videti u koloni sa desne strane. Da je prva žena koja je 1900. godine završila arhitekturu na Beogradskom univerzitetu bila Jelisaveta, kćerka imućnog trgovca Mihaila S. Načića, Armana iz Makedonije.

Da je prvi univerzitet na Balkanskom poluostrvu, Nova akademija, osnovan sredinom XVIII veka u nekada veoma razvijenom trgovačkom mestu...... Da stariji trgovci na Balkanu, vlasnici radnji za prodaju na malo i veliko (pre svega Grci, Cincari, pravoslavni Albanci, Makedonci, kao i većina seljaka-trgovaca..
Da se u grčkoj pokrajini Epir prodavao planinski sneg sve do 1928. godine. Koriščen je u skoro svakom domaćinstvu
Da na Balkanu rašireni grecizam "jeftin" (grčki .....)prvi put je zabeležen kod Srba 1682. godine u jednom trgovačkom..
Da su stanovnici Beograda, nakon nagle propasti Prvog srpskog ustanka 1813. godine, bili suočeni sa teškim turskim...
Da su Grci i Cincari imali do skoro raširen običaj da zakivaju osvećene ikonice svetaca i raznorazne amajlije na ograde.....
Da su po izbijanju grčkog ustanka 1821. godine, u slobodnoj Srbiji pod knezom Milošem Obrenovićem dolazile zajedno.... Da savremeni Grci i Cincari slave imendan ili rođendan, u zavisnosti od toga da li su ime dobili prema nekom....

Da je Cincarka Marija Prita (1866 - 1954), bila druga žena lekar u Srbiji. Danas jedna ulica u Pančevu nosi njeno ime.
Da je Cincarka Draga Ljočić (1855 -
1926), prva žena lekar i oficir na Balkanu. Učestvovala u srpsko-turskom ratu, balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu.


..... Moskopolju u današnjoj Albaniji. U njemu je uglavnom živelo imućno cincarsko stanovništvo koje je o svom trošku osnovalo univerzitet o čijem radu su do danas sačuvani oskudni podaci. Poznato je da su dolazili po pozivu profesori iz italijanskih univerziteta (Padova, Venecija, Rim) koji su držali predavanja na latinskom malobrojnim stufentima. Profesori moskopoljskog univerziteta pisali su prve moderne udzbenike iz prirodnih nauka i štampali ih na grčkom u Veneciji.
Postoje izvesna mišljenja naučnika da su sve knjige i udzbenici za potrebe univerziteta štampane u maloj štampariji u samom Moskopolju. Međutim, kada je odmetnik od Porte, Ali-pašs, Albanac iz Janjine, počeo ne samo da ekonomski iscrpljuje nego i da sistematski napada i uništava grad, ovaj univerzitet je vrlo brzo prestao sa radom......na pijacama) imaju jedan poseban jutarnji ritual kojim pokušavaju da oteraju zlo od sebe i sa svojih tezgi. Ako uđete ujutro u radnju čim je trgovac otvori i kupite neki proizvod, obično će vam trgovac dati određeni popust kao prvoj mušteriji u vidu sefteta, a novac koji od vas dobije neće odmah odložiti u kasu, da ga nebi bio baksuz tog dana i da bi imao dobru zaradu. Mrmljajući sebi u bradu neku vrstu želje za uspešnim završetkom poslovnog dana, trgovac će tim novcem (odnosno novčanicama), držeći ga u desnoj ruci, prelazeći prvo preko glave, zatim svog tela, onda potom preko otvorene prazne kase i sve obližnje izložene robe po rafovima i tezgama, čime će pokušati da "otera" od sebe i sa svoje robe baksuzluk i priželjkivati da mu se sve u radnji "pozlati".

..... umesto frižidera. U Janjini, glavnom mestu, postojalo je nekoliko specijalizovanih trgovaca snegom, većinom Cincara koji su, i pored visokog rizika (budući da su gubili ponekad i do 70% svoje robe), odlično poslovali...... pismu koje se čuva u Arhivu Srbije. Autor je izvesni Cincarin iz požarevca, po imenu Alkibijad, koji je uputio jedno pismo svom poslovnom partneru iz beogradu, izvesnom Iliji, na srpskom jeziku. U pismu je Alkibijad, međutim, mešao čirilična i grčka slova.


.....odmazdama koje su sprovođene po čitavom beogradskom pašaluku. budući da su srpske trupe napredovale strahovitom brzinom, stanovništvo Beograda je počelo sa brzim pripremama za hitni prebeg na današnju Bežanijsku kosu na Novom Beogradu. Kada su Osmanlije ušle u grad, zatekle su ga potpuno praznog - na ulicama, u kućama, u dvorištima nije bilo žive duše. Ovakav prizor napuštenog avetinjskog grada naterao ih je da ustuknu.

Ali prilikom njihovog povlačenja ipak su zatekli nekog u gradu - bio je to izvesni Anastas, zvani Nasta, kojeg su, u opštem metežu, njegovi ukućani zaboravili da povedu sa sobom. Jedino nam je ostao podatak da je poticao iz jedne prilično imućne i ugledne cincarske trgovačke porodice sa Dorćola koja je pomagala Karađorđa. Ostavši napušten, nasta je šetao po pustim ulicama, pevao, igrao, dozivao nepostojeće ljude....Nasta je bio zaista lud i njega su Turci poštedeli, smatrajući da ga je šejtan obuzeo i da je time dovoljno već kažnjen, Od tog vremena datira poreklo naše izreke "smeje se/ponaša se kao ludi Nasta".


..... ilina ulazna vrata od kuća ili kapija kako bi svoju decu i ostale ukućane zaštitili od urokljivih očiju.
Sličnu funkciju imaju kod Južnih Slovena ivandanjski venčići ispleteni od razlićitog poljskog cveća koji treba da obezbede blagostanje i radost svih ukućana.


....grčke i cincarske izbeglice iz Epira, Tesalije, Makedonije, pa čak i sa udaljenog Peloponeza. njih je knez sve prihvatio i ponudio im ne samo gostoprinstvo nego i svu pomoć da bi po;eli novi zivot iznova. Ujedno, podsticao ih je da nastave sa svpjim trgovačko-ekonomskim i zanatskim aktivnostima, dajući im razne povoljnosti. U istorijskom arhivu Beograda i Srbije čuvaju se mnogobrojni dokumenti koji sadrže pisma Grka i Cincara upućenih Milošu sa molbama za novčani zajam da bi ili da bi otvarali radnje i radionice po srpskim varošima. miloš je skoro sve zahteve lično odobravao, a dužnike je oslobodio obaveze da vrate novac sa kamatom.

Međutim, mnogi Grci i Cincari , stavši na svoje noge, ne samo da su vratili glavnicu, nego su i dali odgovarajuću kamatu Milošu koju su sami obračunavali, smatrajući da to što ih je pomogao u odsudnom trenutku bilo sasvim dovoljno i velikodušno te da njegovu dobrotu ne bi trebalo zloupotrebljavati. Ujedno, smatrali su da, ako mu ne vrate kamatu, neće uspešno poslovasti, tj. da će ih sve vreme biti baksuz. Da bi preduhitrili tako nešto, isplatili su kamatu do poslednjeg dinara.


....hrišćanskom svetitelju (poput: Dimitrije, Naum, Đorđe itd) ili prema nekoj ličnosti iz mitologije (poput: Heraklo, Atina, Dionisije, Dafni...). Običaj je da se muškim potomcima da ime po dedi sa očeve strane, a ženskim po babi sa majčine strane.


Najbrzi i najsigurniji nacin za transfer novca -PayPal


Moskopolje-Cincarski Jerusalim
Cincarsk iBanzov
Cincarsk iBanzov
Cincarski Banzov


Copyright © 2014 CINCARI.ORG | All Rights Reserved

Design by FCP | Modified by Dragos Powered by DCS