Prostor za Logo i ostalo
  Start     Dokumenta   Drugi o nama   Vaša priča   Naselja   Kultura   Novosti   Linkovi

SADRŽAJ    Start    

    DCS    

    Poreklo Cincara    

    Istorija Cincara    

    Jezik Cincara    

    Muzika Cincara    

    Poznati Cincari    

    Publikacije    

    Galerija slika    

    Kontakt    


bottom
ARMENI (JERMENI)

Možemo pronaći ime Armeni kod Herodota (Istorija, VII, 73), koji koristi to ime da identifikuje stanovnike koji žive u južnim delovima planine Kavkaza i u delovima istočne Anadolije. Herodot piše:

"... Armeni(Jermeni) su naoružani istovetno kao Frigijci, jer oni su frigijskoga porekla".

Očigledno je Herodot stavio Armene u istu grupu s Brigima iz Makedonije.

Strabon ("lib.XI.4.8.") takođe piše da su Armeni došli iz Tesalije (južne pokrajine Makedonije).

Osoba zvana ARMENUS, Strabon kaže, od grada Armeniuma u Tesaliji, bio s Jasonovim Argonautima koji su, nakon što su videli lepe pašnjake za uzgoj ovaca oko toka Eufrata i Tigra, nakon njegovog povratka u Tesaliji, poveo je mnogo ljudi s njim i kolonizirali su područja od kojih je stvorena Armenija ( Jermenija), koja je dobila ime po Argonautu ARMENUSU.

Ovaj uvod povezan s imenima ARMENUS, Armenium, Armenija nas dovodi do logičnog zaključka utemeljenog na zdravim korenima.

U knjizi "Armensko nacionalno pitanje" ("Armensko nacionalno pitanje", Gordana i Branislav Sinadinoski, Nio Studentski zbor, Skopje, 1990, p.30) možemo pročitati da je:

"U XIII / XIV veku n.e. aktualni jezik je pun elemenata arapskog i latinskog porekla".

i takođe: "Urarturianci su slavili bogove grmljavine 'Tebeše' sunca 'Ardini' i meseca "Shieardi'"(str.47).

Tri imena bogova imaju sasvim jasno obrazloženje s posebnim arman-makedonskim rečima, tako da tačan prevod imena je: "Tebeshe" (onaj koji pušta vetar), ime boga gromova, "Ardini" ( sagoreti), ime boga Sunca, a "Shieéardi" (takođe gori), a to je savršena fonetika sačuvana u skriptima pisanim klinastim pismom.

Ako analiziramo navedeno možemo zaključiti da je:
Armenski jezik "u XIII / XIV veku. n.e. aktualni jezik je pun elemenata arapskog i latinskog porekla". Pitanje je da li ti elementi jezika potiču iz latinskog ili su to reči iz starog armenskog jeziku, koji, ako posmatramo istorijske činjenice, vode nas do zaključka da je pripadao Pelaškom jeziku.

Pitanje je: nisu li Armenci u procesu stabilizacije standardnog jezika, uklanjanjem reči koje su njima izgledale kao latinske izbrisali jezičke relacije koje su imali sa stvarnim arman-makedonskim kroz pelaški (armenski) jezik.

Ipak, osim "de-latinizacije" armenskog jezika zadržan je određeni iznos manje ili više transformiranih armanskih reči.

Kao na primer: sintagmom "Lavat Kava" (= pranje stakla) u armenskom, izgovara se "Lao skafa" u arman makedonskom. Takođe možemo pronaći ovo dve reči kao armanske u arhaičnom grčkom prevodu Homerovih epova.

To je još važnije uzeti u obzir prastara imena bogova u staroj religiji Urarturianaca: "Tebeshe" (onaj koji pušta vetar), ime boga gromova, "Ardini" (sagoreti), ime boga Sunca, a "Shieéardi" (takođe gori) naziv boginje Meseca.

Dopustite mi da podsetim da su Urarturianci smatrani starosedeocima koji žive u Armeniji pre dolaska Armenaca (Pelasga) iz Tesalije.

Nema drugog zapisa o jeziku Urarturianaca. Ali, ako pogledamo imena bogova "Tebeshe", "Ardini" i "Shieéardi" neće biti netočno ako sam rekao da su pretci Pelasga na južnom Kavkazu govorili frigijski (Brigiski) jezik ili manje precizno, Urarturianci su prihvatio terminologiju za imenovanje bogova od Frigijaca ili još tačnije novodošlih Armenaca (Pelasga). Pitanje je kako sam se usudio napraviti ovu hronologiju događaja?1. Pelasgi (Armeni) su iz Tesalije došli u nove zemlje s jednom od Argonauta. To se dogodilo krajem XIV veka p.n.e.

2. Prema spisima Homera i Herodota može se videti, da su Frigijci / Brigi migrirali u Malu Aziju davno pre Pelasga.

3. Herodot (Istorija, VII, 73) piše: "Armeni su naoružani isto kao Frigijci ,: jer oni i jesu potomci frigijaca". U njegovo vreme, Herodot je imao priliku da ih sve vidi, Frigijce, Pelasge i Armene, a mi možemo biti sigurni da je njegova izjava pouzdana. Na temelju jezičke analize koju sam učinio na zapisu napisanom na frigijskom jeziku u odnosu na pelaško pisanje sa Lemnosa, ja sam uverljivo mogao zaključiti, da pelaški upoređen sa frigijskim pretstavlja jezički substrat iz sistema konverzacije sa krajnjim "i". Oba jezika su deo tog sistema, kasnije identifikovanog kao ilirski, a slični su jedan drugom. Razlika između ta dva jezika sastoji se samo u nekoliko reči dela pelaškog, ali ne i frigijskog jezika. To je razlog zašto sam odbio da izvršim sistematizaciju, i, takođe, u kojem jezičkom subjekta uključiti imena triju božanstava: Tebeshe, Ardini i Shieeardi. Sva tri imena, a to nije slučajno, mogu se odnositi na pelaški kao i frigijski, i bez intervencije, čak i na dijalekt od "ljudi sa kapama iz Gramosa".

Takođe bih želeo spomenuti da su imena troje božanstava napisana u "klinastom pisanom obliku". I ako je napisano u ovom pismu, impresionira savršenstvo strukture zapisa i fonetski oblik.


Najbrzi i najsigurniji nacin za transfer novca -PayPal


Moskopolje-Cincarski JerusalimCopyright © 2014 CINCARI.ORG | All Rights Reserved

Design by FCP | Modified by Dragos Powered by DCS