Prostor za Logo i ostalo
  Start     Dokumenta   Drugi o nama   Vaša priča   Naselja   Kultura   Novosti   Linkovi

SADRŽAJ    Start    

    DCS    

    Poreklo Cincara    

    Istorija Cincara    

    Jezik Cincara    

    Muzika Cincara    

    Poznati Cincari    

    Publikacije    

    Galerija slika    

    Kontakt    


bottom
Drugi veći dolazak Kadmejaca (Feničana)

Prema Herodotu (Istorija, II. 145.), od njegovog vremena, pa do vremena Kadma (koji je došao iz Fenikije), oko 1,600 godina je prošlo, 900 do Herkulovog vremena, i 800 godina do trojanskog rata.

Ako znamo da je Herodot živeo 484-424 pne., onda možemo doći do zaključka: Kadmo je živeo negde na prelazu XXI/XX veka pne., Herkul je živeo u XVI veku pne., i trojanski rat je bio u sredini XIII veka pne.

Mojim analizama u pogledu hronologije može se sa sigurnošću utvrditi da datiranja o kojima govori Herodot su tačna uz malo odstupanje i objašnjenje.

Kada Herodot priča o Kadmu, moramo da uzmemo njegove reči sa rezervom, zato što pod tim imenom Kadmo nije jedna osoba, jedan individualac, već predstavnik (glavar, lider) Kadmejaca (Feničana) iz Kanana --> Kadana.

Kanan je staro ime teritorije koja je obuhfatala pojas pored obale Levanta, deo gde se danas prostire Libanon.

feničani

Kada Kadmejci dođu u kontakt sa nekim lokalnim stanovništvom, ostane zapisano u kolektivnoj memoriji da je to bio Kadmo koji je stupio u kontakt sa njima.

Tako, možemo da sretnemo Kadmo u XX veku pne., u XVI/XV veku pne., u XIII veku pne. .......

Hronologija događaja u preistorijskom periodu precizno je data u mojoj knjizi: "Pelazgi: Jezik, Pismo, Ime" (Pelasghyi; limbâ, carte, numâ), Tetovo, 1998.

Vreme kada je dolazak Kadma pomenut po drugi put smešteno je na kraj XVI i kraj XV veka pne.

Po Herodotu (V, 59, 60, 61) mi možemo jasno da brojimo kraljeve Tebe od drugog dolaska "Kadma" oko 1500. pne. do uništenja Tebe 1273/63. pne.

Prvi je "Kadmo", zatim Polidor - Labdak - Laj - Idip (Ojdip) - Eteokle - Laodamant.Najbrzi i najsigurniji nacin za transfer novca -PayPal


Moskopolje-Cincarski JerusalimCopyright © 2014 CINCARI.ORG | All Rights Reserved

Design by FCP | Modified by Dragos Powered by DCS