Prostor za Logo i ostalo
  Start     Dokumenta   Drugi o nama   Vaša priča   Naselja   Kultura   Novosti   Linkovi

SADRŽAJ    Start    

    DCS    

    Poreklo Cincara    

    Istorija Cincara    

    Jezik Cincara    

    Muzika Cincara    

    Poznati Cincari    

    Publikacije    

    Galerija slika    

    Kontakt    


bottom
Pojava dvojezičnosti

U drugoj polovini XIV veka Peloponezom je zavladao Frigijac Pelop po kome je i zemlja dobila ime. Njegovi unuci od sina Atreja bili su Menelaj i Agamemnon.

U periodu zajedničkog života u harmoniji sa autohtonim Pelazgima, doseljeni Danajci (Grci) bili su dvojezični (Herodot, I, 58). Pored sopstvenog jezika govorili su i jezik autohtonih Pelazga.

Na Peloponezu (Sparta), kao rezultat konstantnog priliva snažnog stočarskog plemena (Dorci) dvojezičnost , manje ili više, zadržala se do VII veka pne., što može da se vidi iz analize arhaičnog prevoda Homerove "Ilijade". Rezultat toga ja sam objavio u mom poslednjem radu : ("Homerovo oko" (OCLJUL AL OMERU), Trtovo, 2004).

Formiranje arhaičnog grčkog jezika, i kasnije antičkog grčkog, je rezultat dvojezičnosti.

Najbrzi i najsigurniji nacin za transfer novca -PayPal


Moskopolje-Cincarski JerusalimCopyright © 2014 CINCARI.ORG | All Rights Reserved

Design by FCP | Modified by Dragos Powered by DCS