Prostor za Logo i ostalo
  Start     Dokumenta   Drugi o nama   Vaša priča   Naselja   Kultura   Novosti   Linkovi

SADRŽAJ    Start    

    DCS    

    Poreklo Cincara    

    Istorija Cincara    

    Jezik Cincara    

    Muzika Cincara    

    Poznati Cincari    

    Publikacije    

    Galerija slika    

    Kontakt    


bottom

ŠTA MOŽEMO REĆI O PELAZGO-TRAKO-ILIRSKOJ KULTURI?

Od Herodota (Istorija, I, 94), možemo zaključiti da je:

- U Lidijci su bili prvi svetski poznati trgovci. Oni su bili prvi koji izmisle kovanice od zlata i srebra. Oni su bili prvi koji će otkriti sve poznate igre, očuvali šah. Poznato je da su Lidijci Pelasgi koji su se davno doselili iz rodne Tesalije u Malu Aziju. Jedan deo od njih premješten je kasnije u Umbriju negde u XIV veku p.n.e. čime je Etruria osnovana.

- U Pelasgians su one morske lutalice sa svojim plovilima (veliko more u arman-makedonskom označava se sa pelagh, pelarghy, što znači širok, daleko).

- Pelop, koji je živeo u XIV veku. p.n.e. bio sin Tantala, kralj Frigijaca i Lidijaca, koji je osvojio Peloponez po kome je i dobio ime. Pelop je deda slavnih Agamemnona i Menelaja koji su vodili invazionističke snage na Troju. Poznato je da je Pelope bio prvi među vladarima koji je promovisao religiju kao instrument države.

- Stara mitologija, koju saopštava Herodot dolazi od Pelasga-Tračana-Ilira.
Prema mnogim drevnim istorijskim zapisima i tumačenja tzv. Grka, feničko pismo je prvi put korišteno od strane Pelasga, koji mogu biti oni koji su ga stvorili. Ja govorim više o tome u svojoj knjizi "Pelasgi: Jezik, pismo, ime" (Pelasghyi; Limba, po narudžbi, Numa), Tetovu, 1998.

Armanski jezik, kao i drevna kultura Armana (Tračana, Ilira, Pelasga, Lidijaca, Dardanaca, Doraca ....) su temelji Euro-indijske kulture.
Najbrzi i najsigurniji nacin za transfer novca -PayPal


Moskopolje-Cincarski JerusalimCopyright © 2014 CINCARI.ORG | All Rights Reserved

Design by FCP | Modified by Dragos Powered by DCS