Prostor za Logo i ostalo
  Start     Dokumenta   Drugi o nama   Vaša priča   Naselja   Kultura   Novosti   Linkovi

SADRŽAJ    Start    

    DCS    

    Poreklo Cincara    

    Istorija Cincara    

    Jezik Cincara    

    Muzika Cincara    

    Poznati Cincari    

    Publikacije    

    Galerija slika    

    Kontakt    


bottom
Pojava Lidijaca, njihova podela i formiranje Etruraca

Homer u ("Ilijada", I 529) spominje Kurete. Pod imenom Kureti krije se identitet jednog prastarog armanskog plemena.. I danas brojne familije i to isključivo od makedon-armanskog porekla imaju ime Kureti kao porodično ime.

Deo Plemena Kureta seli se u Malu Aziju


Prema starim spisima Lidijci potiču od Kureta. Oni su (Lidijci), pomešani sa nekim stanovnicima Lemnosa - Lemnos je bio prenaseljen u XIV veku pne. - emigrirali u Italiju, i od njih su nastali Etrurci. Homer ("Ilijada", F 40) takođe govori da je Lemnos bio dobro naseljen.

Polovina Lidijaca se seli u Italiju


Stanovništvo ostrva Lemnosa činili su Pelazgi koji su pripadali prastarom plemenu Sinti.

Strabo, koristeći pisanje atinskog istoričara Antiklida iz IV veka pne., u njegovoj knjizi "O povratku Grka sa njihovih putovanja" ("Etrurci", strana 13, od Branka Gavele, Beograd, 1978.) govori, da je deo stanovništva sa Lemnosa zajedno sa izbeglicama iz Lidije izvršilo kolonizaciju Etrurije.

Herodot (Istorija, I, gl.7.) kaže da su "Heraklidi" preuzeli presto u Sardu (Lidija) od ruku praunuka kralja Lida, sina Atisa, po kome Lidijci dobiše svoje ime, jer su se predhodno nazivali Meoncima.

Herodot (Istorija, I, 94.) kaže da je Atis bio sin Manov i da se podela Lidijaca (Meonaca) na dva dela desila za vreme njegove vladavine, tako da je jedan deo pod vođstvom Tirsena, posle održanog žreba, napustio Lidiju i presetio u Umbriju (Italija), i ubrzo posle toga, Lidija je pala pod vlast Persije. Ova migracija dogodila se u sredini XIV veka pne.

Herodot (Istorija, I, 171.) piše: "Lid, Miz i Kar rodonačelnici Lidijaca, Mizijaca i Karaca, su braća".

Istoričari Helanik i Mirsal sa Lezbosa daju objašnjenje da su Pelazgi i Tirseniti (Etrurci) prema poreklu i etničkim osobinama identičan narod. U biografiji Romula, Plutarh potencira: "Tirsenci su Pelazgi, Tesalci koji prvo naseliše Lidiju i zatim se premestiše u Italiju" ("Etrurci", st. 16, Branko Gavela, Beograd, 1978. godine).

Iz iznesenog, očigledno je, da između Etruraca, Lidijaca i Kureta postoji jedna snažna genetska veza. Sigurno da je kao rezultat mešanja sa različitim etnosima u Maloj Aziji, a, i u Itraliji gde su se doselili, ne možemo da prihvatimo da postoji potpuna idntičnost između Kureta (Tesalija) i Etruraca (Italija), ali, u svakom slučaju genetska veza polazi od armanskog plemena Kureta iz Tesalije, pa preko identiteta Lidijaca iz Male Azije, zatvara se sa Etrurcima u Italiji, odakle krajem stare epohe, gubi sa svetske scene (šta se je dalje dogodilo sa Etrurcima, videt ćemo u nekom drugom radu).

Lidijce susrećemo pod imenom Meonci, - njihovo staro ime (Homer, “Ilijada, ? 291.”), a Međane kao Arimi (Homer, “Ilijada, B 781.”).

Ovo ukazuje da su Meonci zamenili svoje ime u Lidijce u periodu koji sledi posle trojanskog rata.

Isto se je dogodilo i sa imenom Međana. Ovaj zaključak proizlazi od činjenice zato što je Medea živela u vreme Argonauta, odnosno, pola veka pre trojanskog rata.

Ova saznanja mogu da nas navedu na pomisao da imena: Lidija i Medea, i pored činjenice da su Lid i Medea živeli u XIV veku pne., bila prihfačena posle HomeraNajbrzi i najsigurniji nacin za transfer novca -PayPal


Moskopolje-Cincarski JerusalimCopyright © 2014 CINCARI.ORG | All Rights Reserved

Design by FCP | Modified by Dragos Powered by DCS