Prostor za Logo i ostalo
  Start     Dokumenta   Drugi o nama   Vaša priča   Naselja   Kultura   Novosti   Linkovi

SADRŽAJ    Start    

    DCS    

    Poreklo Cincara    

    Istorija Cincara    

    Jezik Cincara    

    Muzika Cincara    

    Poznati Cincari    

    Publikacije    

    Galerija slika    

    Kontakt    


bottom
Formiranje rimskog naroda (Rimljana)

Homer izričito piše da će se loza Prijama ugasiti, a da će Dardancima upravljati loza Ajneja (Homer, "Ilijada", Y 306-Y 308.).


Bekstvo Ajnejaca u ItalijuHomer je znao da posle gašenja loze Prijama, Dardancima će upravljati klan Ajnejaca.

Ono što je interesantno u ovome je da Homer odlučno kaže da Dardancima će upravljati sinovi posle sinova .... klana Ajnea.

I stvarno, 300 godina posle bekstva Ajnejaca iz Troje na njihovim brodovima, njihovi pra-praunuci su osnovali rimski narod, a to je upravo pre vremena kada je Homer živeo.

Publije Virgilje Miron u "Eneidi" (prema imenu Ajneja = Enej u Homerovoj "Iliadi") povezuje osnivanje grada Rima 300 godina posle pada Troje.

Na drugoj strani, u radu "Aleksandar Makedonski" od Kvin Kurcije Rufa (prevod Classic library, Skopje, 1988), sa aproksimacijom piše da : kada je Aleksandar rođen "Rimljani su već postojali 560 godina", odnosno, ako znamo da je Aleksandar rodjen 356 pne. onda su Rimljani oformljeni oko 916 pne. (356 + 560 = 916 pne.), ako uzmemo da je Troja uništena 1253. pne. , onda sleduje da je rimski narod oformljen oko 337 godina od pada Troje.

Ako uporedimo oba pisanja doćićemo da Rim je osnovan drugoj polovini X veka pne., što je tačno posle vremena u kome je Homer živeo. Zato nije bilo teško Homeru da bude "vidovit" i da predvidi da:" Sada će Trojancima upravljati divni Ajnejci, sinovi njihivih sinova koji će biti rođeni."

Tri stotine godina posle pada Troje, Dardanijancima, sada poznatim pod imenom Rimljani, vladali su praunuci Ajnejaca.

Poslednja arheološka istraživanja su u potpunosti potvrdila gore spomenute navode.

Samo ime Rimljani može se povezati sa terminom "aro", "ro" od centralnog arman-makedonskog dijalektu znači reka. Tako se može reći da Romans ili "Rom'nj" znači narod koji živi pored reke. Za Rimljane to je reka Tibar.

Pored reke Tibar u Italiji, tačnije deo gde je Etrurija i gde je smešten grad Rim, postoji takođe reka sa istim imenom u Lidiji (Mala Azija). Etrurci su pre svega doseljenici iz Lidije, tako da je prirodno da najveća reka u novoj otadžbini dobije ime Tibar. Kako su Trojanci naselili zemlju duž toka reke, logično je da oni budu zvani Romans = rečni ljudi.

Tako proizilazi da su stanovnici nekoliko obližnjih mesta formirali naselje i dali mu ime Roma, ili Poreč.Najbrzi i najsigurniji nacin za transfer novca -PayPal


Moskopolje-Cincarski JerusalimCopyright © 2014 CINCARI.ORG | All Rights Reserved

Design by FCP | Modified by Dragos Powered by DCS