Prostor za Logo i ostalo
  Start     Dokumenta   Drugi o nama   Vaša priča   Naselja   Kultura   Novosti   Linkovi

SADRŽAJ    Start    

    DCS    

    Poreklo Cincara    

    Istorija Cincara    

    Jezik Cincara    

    Muzika Cincara    

    Poznati Cincari    

    Publikacije    

    Galerija slika    

    Kontakt    


bottom
INVAZIJA NARODA SA SEVERA PREKO MORA I PREKO KOPNA

Postoji verovanje u nauci da su Feničani izmislili fonetsko pismo u XIV veku pne.

Može da se konstatuje da se prelaz sa slova egipatskih hijeroglifa nekako dogodio u momentu. Mnogo više je verovatno da je fonetsko pismo prihvaćenood nekog drugoga (kao što su mnogi antički pisci govorili) nego da je izmišljeno kao rezultat hitnosti.

Činjenica je da su u VII veku pne. Feničani još uvek aktivno koristili hijeroglifsko pismo.

Korišćenje fonetskog pisma među Pelazgima datira natrag u XV veku pne. kada se smatra da je rođen Lin, učitelj Orfeja.

Novija otkrića arheoloških zapisa sa Bliskog istoka (XII vek pne.) ne pripadaju ni feničanskom jeziku niti pismu. Smatra se da oni pripadaju narodu koji u XII veku pne. pokušao da osvoji Egipt sa mora i kopna. Lako može da se vidi da je pisanje slovima kompletno identično sa pelazgijskim sistemom pisanja. Iz toga je jasno od koga su Feničani uzeli fonetski alfabet.

Tokom mojih istraživanja došao sam do saznanja na osnovu arheoloških otkrića na Kritu, nesumljivo, sa ogromnom preciznošću (1180. pne.), ostrvo Krit bilo je napušteno od celokupnog stanovništva a naselja spaljena. Tu nije bilo vojnih razaranja niti pljački, s obzirom da su sve rezerve žita sačuvane i stvari iz kuća nisu dirane pre požara. Na drugoj strani u vreme Ramzesa III (1192-1160) odigrala se velika invazija naroda sa severa na Egipt sa mora i kopna.

Pre napada na Egipat, osvajači su uništili državu Hitita, koja je, prema kazivanju Kserksa (Herodot, VII, 11.) bila tvorevina Persijanaca, i da je deo te kompozicije bio takođe Pelop koji je bio u robovskom odnosu s obzirom da je bio Frigijac.

Prema mom mišljenju ovde treba potražiti odgovor na pitanje šta je veza između identičnih ploča sa fonetski pismom otkrivenim u Persiji i u zemlji kojom su upravljali Egipćani u vreme Ramzesa III.

Ako povežemo 1180. godinu pne., kao godinu koja neposredno predhodi uništenju države Hitita, sa napadom na Egipt tokom vladavine Ramzesa III (1192-1160) možemo logično zaključiti: Napuštanje Krita, izazvano nekom epidemijom, što se događalo vrlo često i zabeleženo je od strane antičkih istoričara, Krićani su ujedinjeni sa ostalim pelaškim plemenima organizovali ove vojne pohode u potrazi za sigurnim mestom za življenje.

Činjeneica je da mnogi istraživači narod Filistine identifikuju kao Pelazge.

Bez odgovarajućih analiza ne može se reći dali su otkriveni zapisi na Bliskom istoku pisani na pelaškom ili nekom drugom "varvarskom" jeziku kojih je bilo u to vreme na Kritu, ali je činjenica da je korišćeno fonetsko pismo pripadalo Pelazgima.

Interesantno je reći da je pelaško , kao ostala trako-ilirska pisma koja sam ja proučavao, pisano isključivo velikim slovima.Ista slova koriste se u pisanju zapisa sa Bliskog istoka, pripadajući osvajačkom narodu. Na drugoj strani, većina poznatih feničanskih zapisa pisani su malim slovima.

U Atini, mala slova su bila u upotrebi do 403. pne., kada je pod rukovodstvom Euklida prihvaćena upotreba "jonskog" pisma, pisanje velikim slovima. Od onda sva službena dokumenta bila su pisana velikim slovima.

Moguće je da su Feničani dali Atinjanima mala slova, jer prema postojećim saznanjima, Pelazgi-Tračani-Iliri nisu ih koristili.

Feničani, oni koji su nastanili Tebu, kao i oni koji su živeli u Fenikiji, kasnije su uzeli fonetski alfabet od Pelazga (Jermena).

Možda su oni napravili neke modifikacije sa upotrebom malih slova i preneli to Atinjanima i da su zbog toga nagrađeni slavom da su njihovi kreatori.

Treba spomenuti da su Atinjani primili "feničansko" pismo od Gefirita (Herodot, V, 58.), koji su prema sopstvenom kazivanju potomci Feničana iz Eritreje, i da su se naselili "predvođeni Kadmusom" u Beotiju, u oblast Tan Agra, zato što im je ta oblast dodeljena posle žreba. Naseljaanje Atine je rezultat uništenja Tebe, iz koje su oterani od Argejaca (Menelaj, Agamemnon) tokom kampanje prikupljanja saveznika za bitku protiv Troje, tako da su posle prvobitnog naseljavanja polja Beotije, i kasnijeg proterivanja odatled od strane Beoćana, trajno naseleli u Atinu (Herodot, V, 57.).

Činjenica je da je naseljavanje Gefirita u Atinu, praćeno prihvaćanjem fonetskog pima od strane Atinjana, dogodilo posle Trojanskog rata, što znači najmanje 100 godina posle vremena kada su Lin, Orfej i Tamir pisali svoja dela na pelaškom jeziku i pismu.

U V veku pne. skoro svaki grad ima sopstveni alfabet. Razlika je u pisanju pojedinih slova. Tako da i ako je to generalno isti alfabet, svaki grad je imenovao alfabet prema sopstvenom imenu(Herodot).

Najbrzi i najsigurniji nacin za transfer novca -PayPal


Moskopolje-Cincarski JerusalimCopyright © 2014 CINCARI.ORG | All Rights Reserved

Design by FCP | Modified by Dragos Powered by DCS