Prostor za Logo i ostalo
  Start     Dokumenta   Drugi o nama   Vaša priča   Naselja   Kultura   Novosti   Linkovi

SADRŽAJ    Start    

    DCS    

    Poreklo Cincara    

    Istorija Cincara    

    Jezik Cincara    

    Muzika Cincara    

    Poznati Cincari    

    Publikacije    

    Galerija slika    

    Kontakt    


bottom
OD FORMIRANJA DO VELIKE POJAVE MAKEDONSKOG PLEMENA NA ISTORIJSKOJ SCENI

Od postanka makedonskog plemena, negde na početku drugog milenijuma pne pa sve do velikog ulaska na istorijsku pozornicu, prošlo je oko 1200 godina. Tokom celog ovog perioda Makedonci su boravili na tradicionalnom prostoru, tokom leta na Gramos planini, a tokom zime, na području Soluna i Halkidika. Letnje i zimsko mesto stanovanja bili su strogo regulisani i njihova promena nije bila dozvoljena. Armamskim plemenima, bez obzira na njihovo srodstvo, nije bilo dozvoljeno da promene maršutu i teritorije na kojima su tradicionalno boravili, bez saglasnosti susednih plemena sa kojima su živeli u određenoj zajednici i jasno definisanoj povezanosti.

Svaki prekid tradicije rezultiralo bi ogromnim krvoprolićem.

Kao primer, možemo se pozvati na zajednički život najvećeg armanskog plemena Makedonci i Brigi.

U svom pohoda na Makedoniju, Mardonije (ubijen u Platea, 479 pne) jedan od najcenjenijih persijskih vojnih komandanata i zet persijskog kralja Darija, nakon što je porobio Makedonce, jedne noći, njegov logor je bio napadnut od strane tračkog plemena Brigi čiji ratnici su mu naneli teške gubitke, čak su ranili i njega samog. Ali nikada nije uspeo da ih porazi i da ih potčiniti. Kao rezultat teških gubitaka Mardonije je bio primoran da napusti Makedoniju i da se povuče u Aziji (Herodot, VI, 44, 45). Sve se to desilo u blizini grada Kara Veria, zapravo na zemlji, gde su živeli Makedonci.

U pogledu govora, prema kasnijoj podele tračkih i ilirskih izgovora, sa konačnim "e" ili "i", Makedonci pripadaju "tračkom izgovoru", dok Brigi "ilirskom". Izgovori su vrlo bliski, gotovo identični sa vrlo malo različitih reči.

Sa savremene tačke gledišta i Makedonaci i Brigi, teritorijalno gledano su se izjasnili kao Gramosians. Oni smatraju planinu Gramos kao svoj svet, domovinu.

Moja analiza pokazuje da, u stvari, oba su imali svoje rase ovaca na planini Gramos, sa tom razlikom da su u bliskoj prošlosti Makedonci imali zimska i letnja mesta boravka, ali uz stalna naselja (na Gramosu i Halkidiku), dok Brigi (ljudi iz koliba sa Gramosa) su iznad svega, nomadi sa letnjim boravkom na visokim planinama kao što su Gramos, Pelister, Galicija, a zimi, bukvalno na celoj teritoriji Makedonije, a po potrebi čak bi se preselili u Malu Aziju.

U vreme Trojanskog rata Makedonci su bili toliko malobrojni da se uopšte ne pominju. U "Ilijadi", čak i ime Makedonija se ne spominje, samo imena Pirea i Emathia, dve pokrajine u Donjoj Makedonija.

Sigurno je da sa jačanjem osnovnog makedonskog plemena, Makedonci, i podjarmnjivanjem manjih susednih makedonska plemena, makedonsko ime postaju sve poznatije, tako da je u vreme Filipa II sa uspostavljanjem makedonske države u granicama: od Skoplja dolinom na severu do Termopila na jugu, reka Mesta na istoku i na zapadu do Jonskog mora, sve Armanska plemena koji su živeli unutar tih granica su identifikovana kao Makedonci.

Tako je bilo, i ostalo do današnjih dana.

Filip II je zaokružio makedonsku državu u jasno definisanim granicama.

Epir je uvek bio deo Makedonije, iako su njime vladali kraljevi, potomci Ahila. Epir je jednostavno uvek bio makedonski, ali kao autonomno kraljevstvo.

Najbrzi i najsigurniji nacin za transfer novca -PayPal


Moskopolje-Cincarski JerusalimCopyright © 2014 CINCARI.ORG | All Rights Reserved

Design by FCP | Modified by Dragos Powered by DCS