Prostor za Logo i ostalo
  Start     Dokumenta   Drugi o nama   Vaša priča   Naselja   Kultura   Novosti   Linkovi

SADRŽAJ    Start    

    DCS    

    Poreklo Cincara    

    Istorija Cincara    

    Jezik Cincara    

    Muzika Cincara    

    Poznati Cincari    

    Publikacije    

    Galerija slika    

    Kontakt    


bottom
RUŠENJE TEBE , raseljenje Kadmejaca (Feničana) i pojava ilirskog imena

Homer ("Ilijada", D, 405/409.) kroz usta Diomeda daje informaciju da tokom kampanje sakupljanja saveznika za rat protiv Troje, Argejci (Menelaj i Agamemnon)su razorili Tebu zajedno sa svojim saveznicima.

Sa druge strane, Herodot (Istorija, V, 61.) sugeriše da razaranje Troje i progon Kadmejaca od strane Argejaca dogodio kada je kralj Tebe bio Laodamant, sin Eteokla, za koga se zna da mu je sin bio Oidip.

Razaranjem Troje, veći broj Kadmejaca je pobegao Enhelejcima, dok su Gefiriti (Feničani poreklom iz Eritreje) ostali na poljima Beotije. Nešto kasnije, Gefiriti su bili osuđeni od strane Beoćana i proterani u Atinu.

Prema Herodotu (Istorija, V, 58.) to su bili Gefriti koji su doneli pismenost Joncima po njihovom dolasku u Atinu.

Prema analizama, moje mišljenje je, i ako postoji mogućnost da su Jonci uzeli pismo od Gefrita, Kadmejci (Feničani) nisu doneli slova iz Fenikije, već su ih prihvatili na Kritu (ili možda u Trakiji) gde su jedno vreme proveli na njihovom putu iz Fenikije u Evropu.

Analizom Homerovih i Herodotovih spisa možemo zaključiti:

Razaranje Tebe dogodilo se tokom kampanje sakupljanja saveznika za invaziju Troje.

Prema Homeru kampanja je trajala deset godina, negde 1273-1263. pne. kada je praktično Trojanski rat počeo.

Naravno, mi možemo da povežemo razaranje Tebe sa predpostavkom da Teba nije želela da učestvuje u ratu, i da je kao loš primer za druge morala da bude uništena a stanovištvo raseljeno.

Posle razaranja Tebe, Kadmejci su pobegli kod Armana Anhelejaca (Enhelejci) i vremenom postali njhovi lideri.

Rođenjem Kadmejca Ilira (ja verujem da je on sin Laodamanta) i njegovim preuzimanjem vođenja plemena, počinje stvaranje novog plemenskog entiteta Arman Enhelejaca i kasnije drugog armanskog (tračkog) plemena koje je potpalo pod njihovu dominaciju, pod imenom Iliri.

Iz gore navedenog možemo zaključiti da plemenski identitet imena Iliri ne možemo da vežemo za vreme pre ustoličenja kralja Ilira, a to je oko sredine XIII veka pne. (1245/40 pne.).

Prema originalnom značenju imena, Enhelejci se vezuju sa severoistočnim delom Ohridskog jezera i tok reke Drim gde oni žive i hvataju jegulje (uhyelj).

Njihovo ime je povezano sa imenom jegulje (uhyeljlor), jegulja (uhyaljâ), hvatači jegulja (Anhyelj).

U arman-makedonskom jeziku ima reč "uheauâ" (zmija naočarka), što je vrlo slično reči "uhyaljâ" (jegulja). Ako prihvatimo da jegulja podseća na zmiju, to može značiti da ime za jegulju na grčkom jeziku je prihvaćeno od strane armanskih savremenika.


Bekstvo KadmejacaStaro ime grada Struga bilo je Enhalon (jeguljino mesto).

I samo ime Struga ima armanski original "strungâ"--->"uzan prostor gde se muzu ovce"

Grad Struga leži tačno na tački gde jezero otiče u reku Drim.

U prastara vremena, na tom mestu postavljane su zamke za hvatanje jegulja, danas poznate pod imenom "daljans" i koje liče Armanima kao "strungâs, ne samo što podsećaju jedna na drugu, već imaju i istu funkciju, jedna da hvata jegulje, a druga ovce za mužu. Zato "daljan" je identifikovan od strane Arman-Makedonaca kao "strunga", što dade ime gradu.

Činjenica je da su Enhelejci živeli na celom toku reke Drim. Na tom mestu je prvi put registrovano ilirsko ime.Najbrzi i najsigurniji nacin za transfer novca -PayPal


Moskopolje-Cincarski JerusalimCopyright © 2014 CINCARI.ORG | All Rights Reserved

Design by FCP | Modified by Dragos Powered by DCS