Prostor za Logo i ostalo
  Start     Dokumenta   Drugi o nama   Vaša priča   Naselja   Kultura   Novosti   Linkovi

SADRŽAJ    Start    

    DCS    

    Poreklo Cincara    

    Istorija Cincara    

    Jezik Cincara    

    Muzika Cincara    

    Poznati Cincari    

    Publikacije    

    Galerija slika    

    Kontakt    


bottom

INŽENJERI U SRBIJI
od 1834. godine do završetka Prvog svetskog rata

Pod ovim naslovom Zajedlnica tehnickih fakulteta Univerzieta u Beogradu, Muzej nauke i tehnike u Beogradu i Lola instilut u Beogradu objavili su maja 1994. godinc ovu knjigu koju su napisali Vladimir Šolaja i Adela Magdić. U njoj se nalaze mnoga imena veoma značajnih inženjera jednog davno prohujalog vremena, medju njima i tehničkih stručnjaka cincarskog porekla. Redosled prikazivanja pojedinih imena dat je po azbucnom redu prezimena, pa tako i mi dajemo podatke za one kojima otkrivamo njihovo etničko cincarsko poreklo. Svakako da mnoge nismo otkrili, ali zato naši čitaoci mogu da pomognu da se ovaj relativno kratak pregled dopuni.. Potpunije biografije biće objavljene naknadno.

Iraklije M.Bodi završio četvorogodišnje studije na Tehničkom fakultetu Velike škole1871. godine. Radio pri Ministarstvu gradjevina u Beogradu. Napredovao do inspektora i višeg inženjera 1. klase 1911.

Kosta D. Glavinić (1858-1938) završio Tehnički fakultet Velike škole. Kao državni pitomac studirao je četiri godine na Tehničkoj visokoj školi u Berlinu. Profesor Velike škole za mostove i tunele. Predsednik Beogradske opštine, 1908. ministar narodne privrede, a 1911. vladin komesar u Narodnoj banci.

Konstantin A. Jovanović (1849-1923). Rodjen u Beču, a završio je Politehniku u Cirihu. Objavljivao je stručne radove. Najvažniji realizovani projekt u Beogradu je zgrada Narodne banke u Ulici kralja Petra. Medju stambenim zgradama ističe se zadužbina Nikole Spasića.

Dimitrije M. Leko (1887-1964) završio Politehničku školu u Karlsrueu 1912. Dao je dela trajne vrednosti. Član SANU, MANU, JAZU.

Diniitrije T. Leko (1863-1914) završio Višu tehničku školu u Vinteerturu, a potom arhitekturu u Cirihu, Ahenu i Minhenu. Jedan od pionira urbanista u Srbiji. Pokrenuo je arhitektonsku i urbanisticku kritiku u Srbiji.

Marko T. Leko (1853-1932) završio hemijsko-tehnološki odsek Politehnike u Cirihu1872, gde je i doktorirao. Profesor Velike škole u Beogradu. Inicijator je osnivanja Srpskog hemijskog društva.

Jelisaveta Načić (1878-1955) završila Arhitektonski odsek Tehničkog fakulteta Visoke škole u Beogradu. Prva žena-inženjer u Srbiji. Projektovala je Osnovnu školu kod Saboirne crkve i crkve sv. Aleksandra Nevskog.

Nikola B. Nestorović (1868-1957) završio Tehnički fakultet u Beogradu. Profesor Tehničkog fakulteta Velike škole u Beogradu. Projektovao je-mnoge zgrade u Beogradu (Uprava fondova, hotel "Bristol") i unutrašnjosti/

Dimitrije Paču mašinski inženjer bio je krajem 1919. zaposlen u preduzeću Slucki i Komp. u Beogradu.

Nikola P. Pašić (1845-1926) završio studije na Tehničkom fakultetu Velike škole u Beogradu i tehniku u Cirilui, 1872. Nastavio je karijeru kao državnik i političar.

Kosta D. Pešika počeo je da radi 1898 u Ministarstvu gradjevina a 1919 je zauzimao mesto inspektora Uprave za gradjenje železnica u Beogradu.

Nastas Pešika kao arhitekta i gradjevinar radio je na izgradnji Beograda u periodu 1900-1914. godine.


Najbrzi i najsigurniji nacin za transfer novca -PayPal


Moskopolje-Cincarski JerusalimCopyright © 2014 CINCARI.ORG | All Rights Reserved

Design by FCP | Modified by Dragos Powered by DCS