Prostor za Logo i ostalo
  Start     Dokumenta   Drugi o nama   Vaša priča   Naselja   Kultura   Novosti   Linkovi

SADRŽAJ    Start    

    DCS    

    Poreklo Cincara    

    Istorija Cincara    

    Jezik Cincara    

    Muzika Cincara    

    Poznati Cincari    

    Publikacije    

    Galerija slika    

    Kontakt    


bottom
PORODICA CINCAR

Porodica Cincar

Dušan Cincar, supruga Anka, šurnjaja Magda i sin Momčilo.
Zvezdara, Beograd 1938. godina


„Moj predak, Stefan Cincar, došao je sredinom 19. veka u Barandu iz okoline Bitolja. Tu se oženio (1870.) sa Kristinom Pinkulj iz Sef keri- na, takođe iz cincar ske kuće, a godinu dana kasni je do bili su sina Stanka. Nakon se- dam godina Stefan iznenada umire, a Kristina se preuda je u Opovu. U svo joj osmoj godini Stanko odluću je da se sam vrati u Barandu gde po činje da radi kao sluga kod Lazara Vaića i kod njega osta je do svo je 25. godine. Tu upozna je gazda Lazinu kćer ku Emili ju ko ju uzima za ženu upr kos tastovom protivljenju. Zna se da su imali vr lo srećan brak i da su se tast i zet, nakon početnih nesuglasica, ipak pomirili. Brak je sklo pljen 1896. godine kada je Stanko imao 25, a Emili ja 20. godina.

Pr vo dete, kćer ku Milinu, do bili su 1902. godine; sina Živu 1906. godine, a si- na Dušana 1908. godine. Šest godina nakon rođenja trećeg deteta, Stanko odluču je da ot putu je za Ameriku i da pokuša da tamo saku pi nešto novaca kako bi porodici obez bedio bolji život. Posle šest godina se vraća, ku pu je nešto zemlje, a sinove ša- lje na zanat u Pančevo - sa jasnom porukom da je on bio sluga, a da sinovi mora ju skočiti bar jedan korak više od njega.

Stariji sin izučio je za kovača, a mlađi za obućara. Ćerku Milinu udaje za Fišća Milu za koga se misli da je cincarskog porekla. Milina i Mila dobili su tri ćerke - Smilju, Ivanku i Mirjanu. Smilja se udala za Ivanka u Perlezu, a Mirjana za Milorada Radina u Zrenjaninu. Imaju ćerku Ljiljanu i sina Pavla.

Sin Živa oženio se Julijanom Han iz Sefkerina sa kojom ima troje dece - Lju- binku, Nadu i Žarka. Ljubinka se udaje za Dušana Zenga sa kojim ima sina Zorana; Nada se udaje za Nikolu Dobrića iz Beograda i ima ćerku Ljiljanu, dok se sin Žarko oženio sa Ankicom Šebalj iz Like sa kojom je dobio dva sina - Momčila i Stanka - nosioca dedinog imena.

Momčilo sa suprugom Golubicom Radosavljev iz Velikog Sela kod Beograda ima tri sina - Aleksandra, Ivana i Dušana koji žive i rade u Beogradu, dok je Stanko oženjen sa Marijom Buhvalter iz Opova. Imaju sina Dušana koji sa suprugom Aminom živi u Frankfurtu.

U porodici se svi dobro sećaju velike želje svog rodonačelnika, deda Stanka, čiji je san bio da svaka sledeća generaci ja mora da prevaziđe prethodnu i misle da se možda sad negde zadovoljno smeška prateći uspešne živote svojih naslednika - inženjera, istoričara umetnosti, ekonomista, uspešnih preduzetnika...”

Stanko Cincar


Cincar Milina i Živa, ćerka i sin Stanka Cincara

Cincar Milina i Živa, ćerka i sin Stanka Cincara

Dušan Cincar na radu u drvari, 30. godine 20. veka

Dušan Cincar na radu u drvari, 30. godine 20. veka

Venčana slika Dušana Cincara mlađeg i Amine. Frankfurt, Nemačka, 2006.

Venčana slika Dušana Cincara mlađeg i Amine. Frankfurt, Nemačka, 2006.
Dušan Cincar sa unukom Dušanom, sinom Stanka Cincara mlađeg, Baranda 1965.

Dušan Cincar sa unukom Dušanom, sinom Stanka Cincara mlađeg, Baranda 1965.

Stanko Cincar, sin Dušana Cincara sa suprugom Marijom i <br>sinom Dušanom. Crikvenica 1967

Stanko Cincar, sin Dušana Cincara sa suprugom Marijom i sinom Dušanom. Crikvenica 1967
Sav materijal na ovu temu pozajmljen je iz teksta "CINCARI (AROMUNI) U JUŽNOM BANATU ", autora SVETLANE NIKOLIN. Delove teksta koje je dodala redakcija prikazali smo "Italic slovima" .


.
Najbrzi i najsigurniji nacin za transfer novca -PayPal


Moskopolje-Cincarski JerusalimCopyright © 2014 CINCARI.ORG | All Rights Reserved

Design by FCP | Modified by Dragos Powered by DCS