Prostor za Logo i ostalo
  Start     Dokumenta   Drugi o nama   Vaša priča   Naselja   Kultura   Novosti   Linkovi

SADRŽAJ    Start    

    DCS    

    Poreklo Cincara    

    Istorija Cincara    

    Jezik Cincara    

    Muzika Cincara    

    Poznati Cincari    

    Publikacije    

    Galerija slika    

    Kontakt    


bottom
POZNATI MALOVIŠTANCI

ŠKOLOVANI

Čomu Konstantin bio je Malovištanac a rođen je 15 maja 1879. godine. Po završetku liceja u Bitolju uputio se u Bukurešt gde se upisao na farmaceutski fakultet. Kada je završio studije farmacije 1911. godine, počeo je da radi kao diplomirani farmaceut u jednoj mnogo poznatoj farmacuetskoj kući pod imenom "Farmacija Berberijana" u Konstanci. Od 1924. godine Konstantin Čomu imao je svoju sopstvenu apoteku koja se nalazila u ulici Karol br. 139 u Konstanci.

Metta Konstantin. Ovaj Malovištanac bio je pravnik, diplomata i publicista, rođen u Malovištu 15 septembra 1875. godine. Njegov otac bio je funkcioner lokalne samouprave u Malovištu i veliki borac za nacionalna i verska prava Armana.

Kada je završio srednje obrazovanje u Bitolju, Konstantin Metta otišao je u Bukurešt gde se upisao na tamošnji Pravni fakultet. Po završetku studija pokazao je veliki interes za svoju struku. Njegova glavna preokupacija bilo je proučavanje međunarodnog prava, u vreme kada je tursko zakonodavstvo bilo jedno od najkonzervativnijih u Evropi, od francuske revolucije 1789. godine.
Teza Konstantina Mette, pod nazivom "Univerzalna prava i njihova primena u Turskoj", izazvala je veliko interesovanje kod učenih ljudi u Evropi.

Godine 1902. , Konstantin Metta otvorio je sopstvenu advokatsku kancelariju u Bitolju, a bio je i profesor prava i turskog jezika na armanskom liceju u Bitolju. Isto tako, Konstantin Metta bio je afirmiran i kao dobar publicista. Armanski istoričar Jon Arginteanu, zajedno sa Konstantinom Metta, izdavao je časopis "Gazeta Ali Makedonija" na armanskom jeziku. Od 1908. godine, Konstantin Metta figurira i kao prevodilac sa jezike: rumunski, francuski, turski i grčki pri rumunskom konzulatu u Bitolju.

Posle Prvog svetskog rata Konstantin Metta je vice-konzul Rumunije u Bitolju a zatim, od 20 marta 1920. godine i generalni konzul Rumunije u Bitolju. Od 1921. do 1935. godine Konstantin Metta bio je generalni konzul Rumunije u Varni (Bugarska).
Konstantin Metta umro je 30 decembra 1964. godine u Bukureštu gde je i sahranjen.

Đorđević Naum*) al Bechi( - primedba redakcije) beše rođen u Malovištu 2. septembra (novembra - primedba redakcije)1898. godine, a umro je u Beogradu 25. januara 2000. godine gde je i sahranjen. Arman iz Malovišta Naum Đorđević bio je po profesiji lekar i imao je čin pukovnika Jugoslovenske Narodne Armije. U dužem vremenskom periodu bio je pretsednik Društva za čuvanje tradicija boraca Srbije iz vremena Prvog svetskog rata (1914 -1918).

Naum Đorđević školu je završio u Kragujevcu i kao dobrovoljac stupio u srpsku vojsku u vreme Prvog svetskog rata. Zajedno sa ostalim srpskim vojnicima prošao je albanisku Golgotu, prešao celu Albaniju do ostrva Krfa, gde je stigao tokom 1915. godine. Odatle je zajedno sa srpskim divizijama prebačen u Makedoniju gde je stigao na planinu Kajmakčalan. Tamo je učestvovao u proboju Solunskog fronta zajedno sa francuskim vojnicima.

Po završetku Prvog svetskog rata, Naum Đorđević se upisao na medicinski fakultet, završio ga u predviđenom roku i stekao titulu doktora medicine. I u Drugom svetskom ratu Naum Đorđević nije ostao po strani. Kao major kraljevske vojske kraljevine Jugoslavije učestvovao je u borbama protiv fašističke Nemačke. U tim borbama je bio zarobljen i odveden u logor u Nemačkoj kao vojni zarobljenik. Po završetku Drugog svetskog rata, vratio se u Beograd. Ubrzo zatim Naum Đorđević je imenovan za šefa saniteta u JNA, a u jednom periodu je bio šef ambulante pri VMA u Beogradu.
*) Đorđević Naum je otac administratora ovog sajta, g-dina Dragoša Đorđevića al Bechi.

Popa Petru bio je rođen u Malovištu 15. juna 1889. godine. Po završetku srednje škole u Bitolju uputio se u Bukurešt gde se upisao na studije na tamošnjem Medicinskom fakultetu. Završetkom spomenutog fakulteta stekao je zvanje doktor medicine. Uskoro zatim završio je specijalizaciju iz hirurgije i postao specijalista hirurg. Popa Petru bio je duže vreme direktor jedne bolnice u Bukureštu. Kao afirmisani stručnjak Petru Popa je bio izabran za potpredsednika lekarske asocijacije Rumunije i član Francuske asocijacije hirurga. Nekoliko godina Petru Popa bio je i ministar zdravlja u vladi Rumunije.

I u politici Petru Popa se afirmisao kao sposoban političar i zato je bio izabran za generalnog sekretara Demokratske partije Rumunije, partije čiji pretsednik je bio poznati rumunski političar Nikolae Jorga, koji je takođe Arman. Petru Popa bio je i pretsednik Skupštine Rumunije tokom 1931. godine. Kao čovek koji nikada nije zaboravio svoje armansko poreklo, dao je veliku pomoć Armansko-rumunskom društvu, kako u toku njegovog osnivanja tako i tokom daljeg rada.
Kao eminentan specijalist Petru Popa je napisao i objavio više naučnih i stručnih radova.

Covaru Simeon potiče iz sela Malovište, rođen 6. decembra 1900. godine. Bio je doktor medicine, političar i član Hiruškog društva Francuske.
Po završetku rumunskog liceja u Bitolju, Simeon Covaru otišao je na studije u Bukurešt gde se upisao na tamošnji Medicinski fakultet. Nakon završenih studija i dobijanja zvanja doktor medicine, otišao je u Francusku gde je specijalizirao hirurgiju. Kada je postao specijalista hirurgije, Simeon Covaru se vratio u Rumuniju. Zatim je postao asistent i profesor medicine na Medicinskom fakultetu u Bukureštu. Simeon Covaru bio je sekretar stručnog medicinskog časopisa "Revista hirurgika" i publikacije "Spitaljul" (Bolnica); član redakcije medicinskog časopisa "Romanija medikala"; "Biltenul medikal" i "Biletinul asocijaciei medičelor" (Bilten časopisa medicinskog društva). Pored ovih obaveza Simeon Covaru bio je i član više medicinskih društava.

Simeon Covaru bio je učesnik i konsultant studentske komune Armana čiji je pretsednik bio Arman Juliu Valoari, kao i u Inicijativnom odboru armanskih delegata koji su pristizali iz Grčke u Rumuniju i koji su trebali da se koloniziraju u Rumuniji.

Kao što je gore navedeno, Simeon Covaru bio je i publicista. Evo nekoliko njegovih radova koji su publikovani na rumunskom jeziku: "Pindeanlu stilograf" (Pindski stilograf), doktor medicine; Arman Joan Nikolaide, koji je bio objavljen u časopisu "Revista Macedo-Romana" (1931. godina); "Doktorlji arman ali Rumanii" (Armanski doktori u Rumuniji) koji je objavljen u časopisu "Revista tribuna romnilor de peste hotare" br. 7-8 od 1925. godina; ..................................................


Preveo sa makedonskog D. BechiSav materijal u ovoj rubrici pozajmljen je iz knjige "MALOVIŠTE - monografija sela", autor Niko Popnikola, Bitolj, 2008. . Delove teksta koje je dodala redakcija prikazali smo "Italic slovima" .Najbrzi i najsigurniji nacin za transfer novca -PayPal


Moskopolje-Cincarski Jerusalim
Naum i Olga Djordjevic
Olga i Naum Djordjevic
Da vidite uvećanu sliku kliknite na nju

Copyright © 2014 CINCARI.ORG | All Rights Reserved

Design by FCP | Modified by Dragos Powered by DCS