Prostor za Logo i ostalo
  Start     Dokumenta   Drugi o nama   Vaša priča   Naselja   Kultura   Novosti   Linkovi

SADRŽAJ    Start    

    DCS    

    Poreklo Cincara    

    Istorija Cincara    

    Jezik Cincara    

    Muzika Cincara    

    Poznati Cincari    

    Publikacije    

    Galerija slika    

    Kontakt    


bottom
KO JE KO? - POZNATI MALOVIŠTANCI

 • Borci za slobodu
 • Trgovci
 • Edukovani
 • Pesnici
 • Teolozi


 • BORCI ZA SLOBODU

  Bambula Hristu je rođen u Malovištu. Bio je veliki borac za nacionalna i religijska prava Arman, za prava koja su Armanima data od strane Turaka. Kao prekaljen borac za ljudska prava bio je zarobljen i pogubljen od strane grčkih andarta 1906. godine.

  Bardžu Stefan, Malovištanac koji se borio za prava Armana data od strane turskih vlasti. Zbog svojih slobodarskih opredeljenja, 1906. godine bio je ubijen od strane grčkih andarta, koje je poslala grčka vlada.

  Begu Taško bio je Malovištanac i odlikovao se velikom hrabrošću i borbenim duhom. Kao takav, do 1908. godine, bio je borac u četi koja se borila za prava Armana, kojom je komandovao Đorgi Mučitana (Arman iz Kruševa). Ta četa se borila sa grčkim andartima koji su izvršili velika kriminalna dela i atentate nad Armanima koji su se borili protiv tiranije nadc svojim narodom, u periodu 1905. - 1906. godine, u većim armanskim zajednicama.
  I Taško Begu u jednoj borbi je bio zarobljen i zverski ubijen od strane grčkih andarta.

  Bižu Kosta, ovaj Malovištanac borio se sa svima koji su uskraćivali nacionalna i verska prava njegovog naroda. Grupom boraca u kojoj je bio i Kosta Bižu, komandovao je Joan Pentifunda. On se borio protiv grčkih andarta u godini 1905.-1906. kao i 1912. godine. Od 1908. pa sve do do pogibije Kosta Bižu se nalazio u četi vojvode Mihaila Honduria.

  Kočo Dola. Malovištanac Kočo al Dola, kako glasi njegovo puno ime i prezime, rodio se u selu Malovište. Bio je jedan od mnogih Armana revolucionara koji su se borili za oslobođenje Makedonije od fašizma. Sa puškom u ruci i kao dobrovoljac borio se protiv bugarskog okupatora.
  Kočo al Dola u revolucionarnu borbu se uključio 16. septembra 1944. godine i učestvovao je u borbama protiv bugarskog okupatora na lokalitetu Derven kao i u borbama za oslobođenje grada Kičeva od bandi albanskih balista i za Ohrid. U svim borbenim dejstvima Kočo se isticao svojom hrabrošću i borbenim duhom. Zbog toga što je bio hrabar i častan borac, Kočo al Dola bio je izabran za komesara Druge čete VII makedonske udarne brigade.
  Ovaj mlad i hrabar revolucionar bio je učesnik i borbi za konačno oslobođenje Jugoslavije od fašističkih okupatora, na Sremskom frontu. U jednoj od tih završnih borbi, Kočo al Dola je izgubio svoj mladi život. poginuo je od fašističkog metka kod mesta zvanog Kajgana (Hrvatska), na samo jedan mesec pre završetka II svetskog rata.

  Dola Spiru. Malovištanac Spiru Dola bio je poznat borac za nacionalna i verska prava svog armanskog naroda, i kao takav 1900. godine je bio likvidiran od strane grčkih andarta.

  Makavea je poreklom iz sela Malovište. Kao i mnogi drugi borci za slobodu koji su položili svoj život za slobodu Armana, i Makavea je pao kao žrtva neprijatelja. Makavea je bio likvidiran 1905. godine u opštini Avdimirovci (Bugarska), od strane bugarskih komitskih bandi i to na jedan životinjski način. Kada je uhvaćen, mučen je, zaklan, isečen na komade i spaljen. Uspomena na ovog prekaljenog borca za slobodu, treba zauvek da ostane u sećanju svih Armana.

  Papađorgi Fonču bio je rodjen u Malovištu i bio je poznat borac koji je ratovao protiv svih onih koji su uskraćivali prava i slobode njegovom armanskom narodu. Kao takav, bio je ubijen u neravnopravnoj borbi sa grčkim andartima 1906. godine.

  Šoptia Dimitri je bio Arman iz Malovišta i istaknuti borac za nacionalna i verska prava njegovog armanskog naroda. U jednoj od mnogobrojnih borbi Dimitri Šoptia je bio likvidiran od strane grčkih andarta 1905. godine.

  Capu Dimitru bio je domaćin čovek poreklom iz Malovišta. Kao veliki patriota borio se za armasku stvar i branio svoj armanski narod. Zbog svoje revolucionarne aktivnosti bio je ubijen, na isti način kao i njegovi malovištanski saborci, od strane grčkih andartskih bandi na izmaku 1906. godine kod mesta zvanog "Čepunka".

  Preveo sa makedonskog D. Bechi

  Sav materijal u ovoj rubrici pozajmljen je iz knjige "MALOVIŠTE - monografija sela", autor Niko Popnikola, Bitolj, 2008. . Delove teksta koje je dodala redakcija prikazali smo "Italic slovima" .

  Najbrzi i najsigurniji nacin za transfer novca -PayPal


  Moskopolje-Cincarski Jerusalim  Copyright © 2014 CINCARI.ORG | All Rights Reserved

  Design by FCP | Modified by Dragos Powered by DCS