Prostor za Logo i ostalo
  Start     Dokumenta   Drugi o nama   Vaša priča   Naselja   Kultura   Novosti   Linkovi

SADRŽAJ    Start    

    DCS    

    Poreklo Cincara    

    Istorija Cincara    

    Jezik Cincara    

    Muzika Cincara    

    Poznati Cincari    

    Publikacije    

    Galerija slika    

    Kontakt    


bottom
POZNATI MALOVIŠTANCI

TEOLOZI

Armani (Cincari) spadaju u narode koji su među prvima prihvatili pravoslavnu veru (hrišćanstvo). Malovištanci ne samo da u selu imaju izgrađenu crkvu i više manastira, već su takve sakralne objekte gradili i van svog sela, u mestima u kojima su se naselili da žive i rade otkako su napustili svoje rodno selo. Da bi mogli da praktikuju svoje pravoslavne običaje i pravoslavne obrede na maternjem jeziku, Malovištanci su imali i svoje sveštenike poreklom iz Malovišta, a o dvojici od njih biće reči na ovom mestu.

Čumandra Simeon Koliko je poznato Simeon Čumandra se rodio u Malovištu oko 1880. godine. Prema tradiciji koja se negovala u njegovoj porodici, prvo dete koje se rodi treba da produži tradiciju, tj. treba da postane sveštenik. Tako je i Simeon Čumandra, koji je prvo dete u svojoj porodici, postao monah. Kada je u lokalnoj crkvi u selu Malovište naučio crkveno pevanje (pojanje) od tamošnjih crkvenih pevača (pojaca), Simeon Čumandra je postao monah u manastiru "Sveti Prodromos" u Svetoj Gori. Početkom 19. veka Simeon je bio kaluđer u poznatom manastiru "Sveti Prodromos" koji se nalazio u blizini poznatog cincarskog kulturnog i privrednog centra Moskopolja. Patrijarh Joasav koji je takođe imao cincarske korene, zaslužan je što je Simeon Čumandra postrižen u manastiru "Sveti Prodromos". Posle razaranja metropole Moskopolja koji je izvršio Arnaut Ali-paša, Simeon Čumandra se opet vratio u Svetu Goru i pošto je izvesno vreme proveo u tom pravoslavnom svetilištu, otišao je na hadžiluk u Jerusalim, a odatle, kada je imao 20 godina otišao je u Bukurešt.

Kada je došao u Bukurešt Simeon Čumandra je pružao veliku pomoć svim Cincarima koji su došli tamo da uče. Bio je veoma častan i pravičan čovek, posvećen crkvi njegovoj pravoslavnoj veri. S jedne strane Simeon je bio vrlo otvoren čovek, a sa druge strane on je između sebe i naroda postavio jednu dogmatsku teološku barijeru koja nije mogla biti primenjena, ali koja je istovremeno i imponovala.

Mačedoneanu Melentie. Kaluđer Mačedoneanu Melentie u 17. veku bio je Malovištanac. Bio je i tipograf. Melentie je bio kaluđer u manastiru "Svet Zograf" u Svetoj Gori, gde je i hirotonisan za jeromonaha. U svetoj Gori Mačedoneanu Melentie je naučio tipografski zanat.

Kada je stabilizovana politička situacija u Rumuniji, Melentia Mačedoneanua je poslao rumunski car Mateja Basarab u Kijev, kao rumunskog delegata. Godine 1633. Melentie je kupio štampariju u kojoj su se štampale crkvene i druge knjige.
Mačedoneanu Melentie je imenovan za igumana manastira "Govara", gde je štampano više crkvenih knjiga, na primer: "Jevanđelje" (1640.), "Manastirski prilog" (1644.), "Slavonski psaltir" (1657.), "Mali zakonik" i druge knjige.

Posle smrti mitropolita Genadija II iz Mitropolije Alba Julija, Melentie Mačedoneanu je bio kandidovan i za mitropolita, ali čast da bude izabran na tu dužnost nije mu pripala, tj. nije izabran za mitropolita.


Preveo sa makedonskog P. MarinkovićSav materijal u ovoj rubrici pozajmljen je iz knjige "MALOVIŠTE - monografija sela", autor Niko Popnikola, Bitolj, 2008. . Delove teksta koje je dodala redakcija prikazali smo "Italic slovima" .Najbrzi i najsigurniji nacin za transfer novca -PayPal


Moskopolje-Cincarski JerusalimCopyright © 2014 CINCARI.ORG | All Rights Reserved

Design by FCP | Modified by Dragos Powered by DCS