DAN MESEC GODINA DOGAĐAJ OBLAST DELOVANjA / ZANIMANjE

1 1 1868 Rođen George Murnu (Loryi al Murnu) Rumunski univerzitetski profesor, arheolog, istoričar,prevodilac i pesnik. Preveo Ilijadu u Odiseju na rumunski jezik

6 1 1947 Umro Konstantin Dumba Poznati austrougarski diplomata

13 1 1806 Rođen Jovan Sterija Popović Srpski književnik, osnivač srpske drame I jedan od najvećih srpskih komediografa

13 1 1967 Umro Konstantin (Kosta) Kumanudi Srpski političar I diplomata, ministar finansija I spoljnih poslova

15 1 1901 Rođen Đorđe Mano Zisi Profesor Univerziteta, arheolog I kustos muzeja

19 1 1938 Umro Branislav Nušić (Alkibijad Nuša) Veliki srpski komediograf I diplomata

25 1 1981 Rođen Todor Proja Poznatiji pod imenom Toše Proeski, makedonski pevač

27 1 1885 Umro kapetan Miša Anastasijević Drugi najbogatiji čovek u Srbiji 19. veka, trgovac, dunavski prevoznik i veliki zadužbinar(“Kapetan Mišino zdanje”)

1 2 1902 Rođen Jovan Karamata Jedan od najvećih srpskih matematičara 20. veka

3 2 1870 Umro Emanuil Gojdu Poznati rumunski pravnik i političar u Austrougarskoj, veliki dobrotvor

4 2 1843 Umro Teodor Kolkotroni Grčki general I vodeća figura grčke borbe za nezavisnost od Turaka

7 2 1973 Umro Nikola Martinovski Poznati makedonski akademski slikar

9 2 1802 Rođen Emanuil Gojdu Poznati rumunski pravnik i političar u Austrougarskoj, veliki dobrotvor

10 2 1822 Umro Cincar Marko Kostić Vojvoda sokolske nahije I knez šabačke posavine u vreme Prvog srpskog ustanka I Drugog srpskog ustanka

11 2 1947 Rođen Irinej Bulović Episkop bački

24 2 1803 Rođen kapetan Miša Anastasijević Drugi najbogatiji čovek u Srbiji 19. veka, trgovac, dunavski prevoznik i veliki zadužbinar(“Kapetan Mišino zdanje”)

1 3 1855 Rođen Lazar Paču Srpski političar i ministar finansija, lekar po profesiji

5 3 1964 Umro Milton Manaki Jedan od braće Manaki, pionira filma i fotografije u turskom delu Balkana. Braća Manaki bili su zvanični fotografi srpskog, rumunskog i turskog dvora

10 3 1956 Umro Jovan Sterija Popović Srpski književnik, osnivač srpske drame I jedan od najvećih srpskih komediografa

12 3 1935 Umro Mihailo Pupin Srpski fizičar, pronalazač i veliki donator. Značajna je njegova uloga u formiranju Kraljevine Srba, Hrvata I Slovenaca

23 3 1900 Umro Nikola Dumba Grčko-austrijski industrijalac i veliki mecena bečkih muzičara

27 3 1993 Umro Taško Načić Veliki srpski pozorišni I filmski glumac

3 4 1770 Rođen Teodor Kolkotroni Grčki general I vodeća figura grčke borbe za nezavisnost od Turaka

7 4 1934 Rođen Taško Načić Veliki srpski pozorišni I filmski glumac

15 4 1876 Umro Simon Sina preduzetnik, bankar i nacionalni dobrotvor. Osnivač grčke nacionalne opservatorije, finansijer izgradnje “Lančanog mosta” u Budimpešti

27 4 1905 Umro Nikola Karev Istaknuti makedonski revolucionar I vođa Tajne makedonsko-odrinske revolucionarne organizacije

5 5 1808 Umro Petar Ičko Srpski i turski diplomata, bavio se trgovinom. Sa Portom sklopio mir povoljan za Srbiju, poznat pod imenom “Ičkov mir”

18 5 1856 Umro Baron Georg Sina Grčki i austrijski poslovni čovek i veliki donator I zadužbinar

30 5 1937 Rođen Ljubiša Georgijevski Pozorišni I filmski režiser, dramski pisac, pozorišni teoretičar, profesor pozorišne režije I glume na Fakultetu dramskih umetnosti u Skopju I predsednik parlamenta Republike Makedonije (2006. godine – 2008. godine)

6 6 1955 Umrla Jelisaveta Načić Prva žena arhitekta u Srbiji, prvi glavni arhitekta grada Beograda I autor mnogih značajnih objekata u Beogradu

11 6 1903 Umro Dimitrije Cincar-Marković General I premijer Kraljevine Srbije, značajno modernizovao srpsku vojsku pred Balkanske ratove

17 6 1856 Rođen Konstantin Dumba Poznati austrougarski diplomata

24 6 1757 Umro Riga od Fere Veliki grčki revolucionar, borac za oslobođenje balkanskih država od Turske

9 7 1947 Umro Alkiviad Dijamandi Poznati grčki političar, rumunski konzul u Albaniji, osnivač autonomne cincarske države poznate pod imenom “ Principality of Pindus“

15 7 1899 Umro George M. Averoff Grčki poslovni čovek I veliki filantrop. Pomogao obnovu stadiona na kome su održane prve moderne Olimpijske igre

21 7 1985 Umro Aleksandar Vučo Srpski pesnik I romanopisac, nadrealista

24 7 1830 Rođen Nikola Dumba Grčko-austrijski industrijalac i veliki mecena bečkih muzičara

26 7 1817 Umro Naum Krnar član Heterije I blizak saradnik Vožda Karađorđa

29 7 1941 Rođen Toma Fila Poznati srpski advokat

12 8 1903 Poginuo Pitu Guli Najpoznatiji makedonski revolucionar, jedan od vođa Ilindenskog ustanka I tvorac “Kruševske republike”

13 8 1893 Rođen Alkiviad Dijamandi Poznati grčki političar, rumunski konzul u Albaniji, osnivač autonomne cincarske države poznate pod imenom “Principality of Pindus“

14 8 1947 Umro Jovan Karamata Jedan od najvećih srpskih matematičara 20. veka

14 8 1967 Umro Konstantin (Kosta) Kumanudi Srpski političar I diplomata, ministar finansija I spoljnih poslova

15 8 1815 Rođen Georg M. Averof Grčki poslovni čovek I veliki filantrop. Pomogao obnovu stadiona na kome su održane prve moderne Olimpijske igre

18 8 1903 Rođen Nikola Martinovski Poznati makedonski akademski slikar

26 8 1910 Rođena Agnesa Bojadžiu Poznatija kao Majka Tereza, katolička redovnica, humanitarni radnik, dobitnik Nobelove nagrade za mir

31 8 1930 Umro Vladan Đorđević Srpski hirurg, političar, diplomata i pisac. Osnivač medicinskog fakulteta, Crvenog krsta Srbije, ministar obrazovanja i spoljnih poslova, premijer vlade Srbije

5 9 1944 Rođen Nikola Cincar-Poposki Poznati srpski pesnik

5 9 1997 Umrla Agnesa Bojadžiu Poznatija kao Majka Tereza, katolička redovnica, humanitarni radnik, dobitnik Nobelove nagrade za mir

7 9 1833 Umro Cincar Janko Popović Požarevački vojvoda u vreme Prvog srpskog ustanka

9 9 1882 Rođen Milton Manaki Jedan od braće Manaki, pionira filma i fotografije u turskom delu Balkana. Braća Manaki bili su zvanični fotografi srpskog, rumunskog i turskog dvora

25 9 1849 Rođen Dimitrije Cincar-Marković General I premijer Kraljevine Srbije, značajno modernizovao srpsku vojsku pred Balkanske ratove

25 9 1897 Rođen Aleksandar Vučo Srpski pesnik I romanopisac, nadrealista

8 10 1864 Rođen Branislav Nušić (Alkibijad Nuša) Veliki srpski komediograf I diplomata

9 10 1858 Rođen Mihailo Pupin Srpski fizičar i pronalazač i veliki donator. Značajna je njegova uloga u formiranju Kraljevine Srba, Hrvata I Slovenaca

12 10 1912 Umro Lazar Paču Srpski političar i ministar finansija, lekar po profesiji

15 10 1810 Rođen Baron Simon Sina preduzetnik, bankar i nacionalni dobrotvor. Osnivač grčke nacionalne opservatorije, finansijer izgradnje “Lančanog mosta” u Budimpešti

16 10 2007 Umro Todor Proja Poznatiji pod imenom Toše Proeski, makedonski pevač

17 11 1957 Umro George Murnu (Loryi al Murnu) Rumunski univerzitetski profesor, arheolog, istoričar, prevodilac i pesnik. Preveo Ilijadu i Odiseju na rumunski jezik

20 11 1783 Rođen Baron Georg Sina Grčki i austrijski poslovni čovek i veliki donator I zadužbinar

23 11 1877 Rođen Nikola Karev Istaknuti makedonski revolucionar I vođa Tajne makedonsko-odrinske revolucionarne organizacije

26 11 1912 Umro Joakim III Vaseljenski patrijarh


11
Godišnja Skupština SCD “Lunjina” Drugi četvrtak u Novembru

2 12 1995 Umro Đorđe Mano Zisi Profesor Univerziteta, arheolog I kustos muzeja

3 12 1844 Rođen Vladan Đorđević Srpski hirurg, političar, diplomata i pisac. Osnivač medicinskog fakulteta, Crvenog krsta Srbije, ministar obrazovanja i spoljnih poslova, premijer vlade Srbije

10 12 1926 Umro Nikola Pašić Veliki srpski državnik i političar, dugogodišnji lider Radikalne stranke i predsednik vlade

18 12 1845 Rođen Nikola Pašić Veliki srpski državnik i političar, dugogodišnji lider Radikalne stranke i predsednik vlade

31 12 1878 Rođena Jelisaveta Načić Prva žena arhitekta u Srbiji, prvi glavni arhitekta grada Beograda I autor mnogih značajnih objekata u Beogradu