Portret Ane Joanović, rad Pavela Djurkovića iz 1796. i nalaze su
u Narodnom muzeju u Beogradu.


Ana