Portret Antonija Joanović, rad Pavels Djurkovića iz 1796. i nalaze su
u Narodnom muzeju u Beogradu.


Antonije_Joanovića