Porodična kuća Jovana Nikolića od Rudne

Kuća_Joanovića